Tuesday, 14 May 2013

Kebolehpasaran Graduan

Kebolehpasaran

CISEC, Politeknik Kota Bharu

TUJUAN PENUBUHAN 

Memfokus kepadaperkhidmatanindustriterutamadari sudutjaringandankolaborasi.

FUNGSI & PERANAN

  1. Memastikan politeknik mencapai KSI1&KSI4 sepertiyang dirancang bagi tahun 2016-2020 iaitu:
  • a)KSI1: 85% kadar graduan boleh diambil bekerja dan
  • b)KSI4: 100% semua prog pengajian dilaksanakan dengan kolaborasi industri
  1. Memudahcara jaringan dan kolaborasi diantara Politeknik dengan Industri
  2. Menyediakan perkhidmatan dan maklum balas terhadap keperluan industri terutama yang melibatkan kolaborasi dan penempatan kerja graduan
  3. Meningkatkan kebolehpasaran dan kebolehdapatankerja graduan politeknik
  4. Meningkatkan kadar bekerja graduan politeknik
  5. Menyediakan khidmat nasihat kerjaya,perancangan dan persediaan graduan kealam pekerjaan
  6. Melaksanakan program-program yangdirancang oleh JPP dan Politeknik bagi meningkatkan GE seperti Program CEO Fakulti,IAC dan sebagainya
  7. Memudah cara program pembelajaran bagi Kursus Secara Sambilan,Program PSH/PISH dan Signature Program


Copyright © 2013 PKB™